• tex_1.jpg
  • tex_2.jpg
Visuel identitet for Tekstilkonsortiet, Kolding